• Sint Piter kerk Grou

  • Kerkdiensten zondagmorgen van 9.30 - 10.30 uur.

  • De kerkdienst is ook te beluisteren www.kerkomroep.nl

  • Volg ons ook op Facebook

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.  

Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk zoals: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

Als u de Protestantse Gemeente te Grou-Jirnsum een gift geeft, mag u dat bedrag (boven een drempel-bedrag) aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit geldt ook voor het gebruiken van de collectemunten.

Een periodieke gift aan een ANBI is altijd aftrekbaar, zonder drempel-bedrag. De ANBI-transparantie-gegevens van onze gemeente kunt u vinden in een pdf-document met deze Link  ANBI Kerkrentmeesters.

De ANBI-info over de diaconie van onze gemeente kunt u vinden in een pdf-document met deze Link ANBI DiaconieWie op de site van de Protestantse Kerk in Nederland kennis wil nemen van informatie die betrekking heeft op de ANBI-transparantie-gegevens kan op de volgende links klikken:

1. Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

2. Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

3. Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland