• Sint Piter kerk Grou

  • Kerkdiensten zondagmorgen van 9.30 - 10.30 uur.

  • De kerkdienst is ook te beluisteren www.kerkomroep.nl

  • Volg ons ook op Facebook

Kerkrentmeester

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor alle bezittingen van de kerk. Hiertoe behoort ook de zorg voor het onderhoud van alle gebouwen. Het inrichten en beheren van de ledenadministratie valt eveneens onder verantwoordelijkheid van het college. Daarnaast draagt het college zorg voor de betalingen aan predikant, pastoraal medewerkster, koster en organist.

Om al deze verantwoordelijkheden te kunnen dragen, gaat het college van kerkrentmeesters zorgvuldig om met het rendement van de landerijen en beleggingen, terwijl zij de inkomsten uit kerkbalans en kerkcollecten zeer aanmoedigt. Vooral door de lage rentestand en het onderhoud van de Sint Piterkerk en –pastorie en het beroepen van een fulltime predikant, kampen wij als Protestantse Gemeente i.w. elk jaar met een tekort. In dit verband wijst het college van kerkrentmeesters graag op de diverse mogelijkheden om op een (fiscaal vriendelijke manier) schenkingen te doen aan de protestantse gemeente te Grou - jirnsum. 

ANBI kerkrentmeesters >>>